پذیرایی ناهار روز اول

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ناهار روز اول کنگره رویکردهای نوین شناختی در ورزش در تاریخ ۸ تیرماه سال ۱۴۰۲

ناموجود

وعده ی ناهار همراه با نوشیدنی و ماست می باشد.